گروه جهان پروفیل پارس، در حال حاضر در 3 ضخامت با بالاترین کیفیت از بهترین مواد اولیه تولید و به بازارهای داخلی و خارجی عرضه می نماید.


قطر ضخامت ضخامت ضخامت
13mm 0.8mm 0.9mm 1mm
16mm 0.8mm 0.9mm 1mm
18mm 0.8mm 0.9mm 1mm
19mm 0.8mm 0.9mm 1mm
20mm 0.8mm 0.9mm 1mm
22mm 0.8mm 0.9mm 1mm
25mm 0.8mm 0.9mm 1mm
32mm 0.8mm 0.9mm 1mm